O RADCY PRAWNYM

Mecenas Joanna Kopras – Kabacińska ukończyła z wyróżnieniem kierunek Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim w 2007 roku. W 2012 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem PZ- 3142 .Mecenas Joanna Kopras – Kabacińska włada biegle językiem angielskim oraz posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego.

Poza tym Mecenas Joanna Kopras – Kabacińska specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o alimenty i odnosi na tym polu znaczne sukcesy z korzyścią dla swoich klientów.

Mecenas Joanna Kopras – Kabacińska zdobywała swoje doświadczenie zawodowe współpracując ze znanymi poznańskimi kancelariami oraz odbywając kilkumiesięczne praktyki w sądach, prokuraturze oraz organach administracji. Zdobyte doświadczenie niewątpliwie umożliwia jej profesjonalne zastępstwo procesowe zarówno przed sądem jak i przed innymi organami. Poza tym od kilku lat prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, co niewątpliwie umożliwiło jej dogłębne poznanie problemów związanych z działalnością gospodarczą.